ไทเทเนียม XL สร้างหลาย ๆ ชนิดกำหนดเองไทเทเนียมกลึงชิ้นส่วนตามแบบหรือตัวอย่างของลูกค้า พอดีมีโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด