เพื่อตอบสนองลูกค้าและตลาดต้องการ XL ไทเทเนียมงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นเกียร์ไทเทเนียม ไทเทเนียมพิทักษ์ ฯลฯ ชนิดต่าง ๆ