วิธีการวัดตัวยึดไททาเนียม

วิธีการวัดสิ่งตรึงตราไทเทเนียมต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของทุกชนิดของการตรวจวัด ไทเทเนียม fastenerers ,

เช่นสกรูไม้ไททาเนียมสกรูเครื่อง ไททาเนียมสกรูชุด ไทเทเนียม , สกรูยึด ไทเทเนียม ,

สกรูไทเทเนียมฝา , หมุดไทเทเนียม , studs ไททาเนียม , ถั่วหกเหลี่ยม ไทเทเนียม , สลักเกลียว ไททาเนียม , เครื่องซักผ้าธรรมดาไทเทเนียม ,

ตัวล็อคไทเทเนียม , ฯลฯ

How To Measure Titanium Fasteners01.png

How To Measure Titanium Fasteners02.png