ประเทศจีนไทเทเนียม Valley(Baoji) ไทเทเนียมนานาชาติ Expo 2017

ประเทศจีนไทเทเนียม Valley(Baoji) ไทเทเนียมนานาชาติ Expo 2017

จีนอินเตอร์เนชั่นแนลไทเทเนียม Expo 2015 เป่าจีถือเมษายน 24-27,2017 ที่เป่าจีนิทรรศการ และศูนย์การประชุม

โดยรัฐบาลท่านเป่าจีเทศบาล และจีนไทเทเนียม Association.TiExpo ครอบคลุมการบินและอวกาศ

วิศวกรรมทางทะเล พลังงานไฟฟ้า น้ำมันอุตสาหกรรม อุปกรณ์การแพทย์ การผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมเคมี

ประจำและอุปกรณ์ทางทหารยินดีต้อนรับคุณทั้งหมดสนใจกับเหตุการณ์น่าตื่นเต้น


China Titanium Valley(Baoji) International Titanium Expo 2017.jpg