สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมไทเทเนียมเกลียวเต็ม

Full Threaded Titanium Hex Head Bolts.jpg

แท็ก: ไทเทเนี่ยร้อนสกรู สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมไทเทเนียม หกเหลี่ยมสกรูไทเทเนียม สกรูหัวหกเหลี่ยมไทเทเนียม