อะไหล่เครื่องจักร Gr5 Titanium Machined ∅13.85 * 36

Titanium Machined Parts∅13.85·36.jpg

ชิ้นส่วนโลหะ Gr5 Titanium Machined Parts; ส่วนไทเทเนียมที่ได้รับการ Machined; Gr5 Titanium