ข้อต่อท่อไทเทเนียม

ข้อต่อท่อไทเทเนียม

ชื่ออื่น ๆ : อุปกรณ์ท่อไทเทเนียม; การเชื่อมต่อท่อไทเทเนียม;

ข้อต่อท่อไทเทเนียม; ฟิตติ้งท่อไทเทเนียม

วัสดุ: Titanium Gr2


Titanium Pipe Joint