ชิ้นส่วนกลึงเกลียวไทเทเนียม

ชื่อผลิต: ชิ้นส่วนกลึงเกลียวไทเทเนียม

หมวดหมู่: ชิ้นส่วนกลึงเกลียวไทเทเนียม

วัสดุ: ไทเทเนียม

เกรด: Gr2

Szie: ตามภาพวาดของลูกค้า

Titanium Threaded Machined Parts