ชนิดทั่วไปของบาร์มีไทเทเนียมรอบบาร์ ไทเทเนียมสแควร์บาร์ ไทเทเนียมคสี่เหลี่ยมบาร์ หลากหลายขนาดและเกรดของแถบไทเทเนียมสามารถมี และใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรม และการบินและอวกาศ