นิยมลักษณะของสลักเกลียวมีสกรูหัวหกเหลี่ยมไทเทเนียม น็อตไทเทเนียมหน้าแปลนเหลี่ยม ไทเทเนียมหัวเหลี่ยมสกรู และสกรูสตั๊ดไทเทเนียม สกรูไทเทเนียมสามารถพบได้ในขนาดมาตรฐาน เป็นหลายขนาดแบบกำหนดเองให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งหมด