เราสามารถจัดหาหลากหลายของสกรูไทเทเนียมจาก M3 ถึง M36 ช่วงผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสกรูไทเทเนียม น็อตไทเทเนียม น็อตไทเทเนียม ไทเทเนียมแหวน และหมุดไทเทเนียม โรงงานของเรามีนริศในการผลิตชนิดของไทเทเนียมยึดมาตรฐาน ISO, DIN, ANSI, GB และบี และไทเทเนียมยึดมาตรฐานยังมีผลิตภัณฑ์หลักของเรา