ลักษณะนิยมของขามีขา clevis ไทเทเนียมและไทเทเนียมเวลพิน หมุดไทเทเนียมสามารถพบได้ในขนาดมาตรฐาน เป็นหลายขนาดแบบกำหนดเองให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งหมด