หลากหลายขนาดและเกรดของแผ่นไทเทเนียมสามารถมี และใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรม และการบินและอวกาศ