ไทเทเนียม XL ผลิตทุกชนิดของเครื่องมือไทเทเนียมตามตัวอย่างของลูกค้า เช่น crowbars ไทเทเนียม ไทเทเนียมประมงคีม เปิดขวดไทเทเนียม ไทเทเนียมมีดดำน้ำ ฯลฯ