ชนิดทั่วไปของท่อเป็นไทเทเนียมไร้รอยต่อท่อและท่อเชื่อมไทเทเนียม หลากหลายขนาดและเกรดของท่อไทเทเนียมสามารถมี และใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรม และการบินและอวกาศ