รูปแบบนิยมของผ้าเป็นผ้าแบนไทเทเนียมและไทเทเนียมแหวนสปริงล็อค แหวนไทเทเนียมสามารถพบได้ในขนาดมาตรฐาน เป็นหลายขนาดแบบกำหนดเองให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งหมด